Поділ майна при розлученні

Поділ майна подружжя при розлученні відбувається добровільно або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ЦК України, особи мають три роки після розлучення, щоб здійснити розподіл спільного майна.

Якщо цього не буде зроблено, то власниками майна назавжди залишаться ті особи на кого воно зареєстровано, або хто ним користується.

Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу

 1. Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу.
 2. Розпоряджання майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності, після розірвання шлюбу здійснюється співвласниками виключно з взаємною згодою, відповідно до Цивільного кодексу України.

Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя

 1. Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.
 2. Дружина і чоловік мають право розділити майно за взаємною згодою Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі склад усього майна подружжя має бути нотаріально посвідчений.

Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя

 1. У разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше н визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
 2. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засад рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї.
 3. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування.

Сімейний кодекс України

Яке майно можна ділити при розлученні

Поділ майна подружжя при розлученніМайно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, може бути поділене між сторонами.

Кожен із подружжя після поділу майна стає власником тієї чи іншої речі або сукупності речей.

Поділ спільного майна подружжя може бути здійснено під час існування шлюбу, у процесі його розірвання, а також після розірвання шлюбу.

Порядок поділу спільного майна подружжя

Відповідно до ст. 69 Сімейного кодексу України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.

Поділ майна подружжя може бут здійснено у добровільному або судовому порядку.

Добровільний порядок застосовується, якщо подружжя домовилося щодо визначення часток кожного з них у праві на майно.

Також при добровільному порядку потрібно дійти згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток.

Сімейне законодавство встановлює спеціальну форму лише для договору про поділ нерухомого майна подружжя. Відповідно до ст. 69 Сімейного кодксу України договір про поділ майна подружжя, зокрема, жилого будинку, квартири, іншого нерухомого майна має бути нотаріально посвідчений.

Стосовно форми договору про поділ майна подружжя, об’єктом якого є рухомі речі, в сімейному законодавстві немає спеціальних вимог. Це означає, що при з’ясуванні форми цього договору (усна, проста, письмова) необхідно керуватися загальними правилами щодо форми правочину, які передбачені ЦК України (статті 205-208 ЦК України).

Якщо між подружжям виникає спір щодо розміру належних їм части, порядку або способу поділу спільного майна, то добровільний порядок поділу майна змінюється на судовий. При поділі майна суду в першу чергу необхідно визначити його предмет, тобто те майно подружжя, яке підлягає поділу.

При поділі майна подружжя мають враховуватися три категорії об’єктів:

 • речі (окрема річ або сукупність речей), які належать подружжю на праві спільної сумісної власності;
 • кредиторські вимоги подружжя (право вимоги за договором позики, купівлі-продажу тощо, коли подружжя виступає як кредитор і її праві вимагати повернення боргу, передачі речі тощо);
 • боргові зобов’язання подружжя (зобов’язання, за якими подружжя виступає як боржник і зобов’язане повернути борг, повернути або передати річ тощо).
Поділ майна здійснюється з урахуванням вартості речей, які налетять подружжю на праві спільної власності, а також розміру їх кредиторських вимог та боргових зобов’язань.

Етапи поділу майна подружжя при розірванні шлюбу

Поділ майна подружжя при розлученні здійснюється в два етапи:

 1. суд визначає розмір часток чоловіка та жінки в праві на майно;
 2. здійснює поділ майна відповідно до встановлених часток.

При визначенні розміру часток кожного з подружжя, щоб здійснити поділ майна подружжя при розлученні, суд виходить з того, що відповідно до законодавства частки майна дружини та чоловіка є рівними (ст. 70 СК України).

Це правило не змінюється і в тому разі, якщо один із подружжя не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу) (ст. 60 СК України).

Суд може зменшити або збільшити частку одного з подружжя, за наявності наступних підстав:

 1. Якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересах сім’ї (ст. 70 СК України).
 2. Суд може збільшити частку в прав на майно того з подружжя, з яким проживають неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування (ст. 70 СК України).

Поділ майна подружжя при розлученні звісно краще здійснювати у добровільному порядку, але якщо домовитись не вдається, то у будь-якому випадку слід звертатись до адвоката, який допоможе грамотно здійснити поділ майна подружжя при розлученні.

Поділитись

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin
Вход


Надішліть запит
на консультацію