Обшук. Якими мають бути Ваші дії

Обшук – слідча дія, тобто частина кримінального процесу. Піддаватися обшуку може як Ваше житло, так і інше володіння (транспортний засіб, офіс тощо). Найчастіше, підставою для його проведення є наявність достатніх відомостей про присутність у помешканні доказів (документів, знарядь скоєння злочину тощо), що підлягають збору під час кримінального провадження.

Обшук – це слідча дія в рамках досудового розслідування, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об’єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: житла чи іншого володіння особи (транспортний засіб, наприклад), службових і виробничих приміщень підприємств, організацій, установ; 2) обшук місцевості (саду, городу, подвір’я тощо); 3) обшук особи (ч. 3 ст. 208 КПК, див. Розділ 3 цього порталу).

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Наприклад те, що в житловому приміщенні переховуються розшукувані злочинці, перебувають знаряддя злочину чи здобуті злочинним шляхом речі або цінності, знаходяться інші предмети чи документи, які мають значення для встановлення обставин тих чи інших подій, які підлягають з’ясуванню в рамках досудового розслідування (ч. 2 ст. 234 КПК).

Підставою для проведення обшуку є так званий ордер (ухвала слідчого судді), який надає право один раз проникнути та здійснити обшук житла. Ви маєте право ознайомитись із ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку та отримати копію цією ухвали перед початком проведення обшуку. Обшук не повинен проводитися у нічний час (з 22.00 до 06.00 години), за винятком невідкладних випадків, які суттєво можуть зашкодити меті обшуку.

   Закон не вимагає винесення окремої постанови слідчого чи прокурора про проведення обшуку. Юридичною підставою для його проведення є ухвала слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК), яка надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз (ч. 1 ст. 235 КПК). Ухвала слідчого судді складається з трьох частин: вступної (дата, час, найменування кримінального провадження та його номер тощо), мотивувальної (короткий виклад обставин кримінального правопорушення) та резолютивної (відомості про житло, яке має бути піддано обшуку, особу, якій воно належить, речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук). Обов’язково ухвала має містити загальні відомості про речі, документи або особи які підлягають обшуку (ч.2 ст. 235 КПК).

Винесення ухвали слідчого судді в результаті розгляду клопотання прокурора чи слідчого, супроводжується виготовленням двох копій, які чітко позначаються як копії ухвали (ч.3 ст. 235 КПК).

Ви маєте право ознайомитись із ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку та отримати копію цією ухвали перед початком проведення обшуку (ч.3 ст. 236 КПК). Без ухвали слідчого судді проведення обшуку не допускається (ч. 2 ст. 235 КПК).

Обшук повинен проводитися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи. За загальним правилом, обшук не повинен проводитися у нічний час (з 22 до 6 години), за винятком невідкладних випадків, які суттєво можуть зашкодити меті обшуку (ч. 2 ст. 236, ч. 4 ст. 223 КПК).

Також, обшук може бути проведений без Вашої участі. КПК вимагає, щоб у разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи, а також забезпечена схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб (ч.4 ст. 236 КПК).

Під час проведення обшуку Ви маєте право вимагати присутності Вашого захисника (адвоката). Окрім цього, поліція має забезпечити присутність не менше двох понятих (свідків), що не є зацікавленими особами, а тим паче — працівниками правоохоронних органів. Вони мають право робити свої зауваження, які повинні заноситися до протоколу обшуку.

   Ви маєте право вимагати присутності Вашого захисника (адвоката) під час проведення обшуку (ч. 1 ст. 236 КПК). Працівники правоохоронного органу, що здійснює обшук, мають забезпечити присутність не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування обшуку, які є незацікавленими особами, зокрема не можуть бути працівниками правоохоронних органів (ч. 7 ст. 223 КПК). Особи, в присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої дії мають право робити заяви (зауваження), що підлягають занесенню до протоколу обшуку (ч. 8 ст. 236 КПК).

Після закінчення обшуку, Ви маєте ознайомитися з його протоколом, та, за власним бажанням, внести до нього свої доповнення та зауваження. Особи, які проводили обшук зобов’язані надати Вам копію протоколу обшуку разом із додатками (наприклад, акту вилучених речей), у разі Вашої відсутності – повнолітньому членові сім’ї або Вашому представникові.

   Ви маєте право ознайомитися з протоколом про результати обшуку, внести до нього свої доповнення та зауваження щодо порядку проведення обшуку (ч. 4,5 ст. 104 КПК). Особа, яка бере участь в проведенні слідчої дії має право не підписувати протокол письмово вказавши причину відмови або не вказавши її, про що обов’язково в ньому зазначається підписом захисника (законного представника), а у разі його відсутності – понятих (ч. 6 ст. 104 КПК). Особи, які проводили обшук зобов’язані надати особі копію протоколу обшуку разом із додатками (наприклад, акту вилучених речей), а в разі її відсутності – повнолітньому членові її сім’ї або його представникові. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації (ч. 9 ст. 236 КПК).

Рекомендації щодо Вашої поведінки під час обшуку.

Рекомендації щодо Вашої поведінки під час обшуку.Обшук, як правило, супроводжують високим рівнем психологічної напруги. Для працівників правоохоронних органів це є невід’ємним елементом їхньої роботи, а от для особи, володіння якої обшукується, це завжди є стресом. Саме тому краще одразу звертатися за допомогою до адвоката, адже потрапляючи у таку ситуацію, можна розгубитися і втратити контроль над ситуацією. Щоб не стати жертвою свавілля правоохоронців, ми радимо дотримуватись таких правил:

  • пильно слідкуйте за діями правоохоронців та контролюйте їх перебування у Вашому житлі. Обшук проводиться кількома працівниками правоохоронних органів, але при цьому вони не повинні обшукувати всі кімнати Вашого домоволодіння одночасно. Якщо хтось із них знайшов заборонений предмет у кімнаті за Вашої відсутності чи відсутності понятих, категорично протестуйте і вимагайте занести до протоколу факт того, що ні Ви, ні поняті під час «знахідки» у приміщенні не перебували (обов’язково зробіть таку заяву до моменту підпису протоколу);
  • особа, яка проводить обшук, має право вимагати від Вас відчинити замкнену шафу, секретер чи сейф, а тому, якщо Ви не хочете, щоб їх просто зламали, краще це зробити (ч. 6 ст. 236 КПК);
  • під час проведення обшуку, поліція має право заборонити присутнім виходити з кімнати чи контактувати між собою. Такі вимоги необхідно виконувати, оскільки працівник правоохоронного органу вправі обшукати кожного з присутніх особисто, якщо вважатиме, що хтось міг взяти чи передати заборонені предмети і приховувати їх (ч. 5 ст. 236 КПК);
  • якщо раптом під час обшуку був «знайдений» незнайомий Вам предмет, ні за яких обставин не беріть його в руки. Не ведіться на провокацію: «Візьми і подивись – це не твоє часом?» – не треба, щоб на чужому предметі з’явилися відбитки Ваших пальців.
  • якщо під час обшуку були знайдені заборонені предмети , які явно Вам не належать, обов’язково зверніть на це увагу понятих. Ви маєте заявити, що цей предмет (пакет із зеленою речовиною, невідомий короб із характерним запахом тощо) не належить Вам і ні в якому разі не торкайтеся його. Якщо проводиться фіксація за допомогою технічних пристроїв – попрохайте ретельно зафіксувати цей факт, а якщо поліція не перешкоджає Вам, то фіксуйте дії власними технічними пристроями. Після цього наполягайте на внесенні даних відомостей до протоколу та підтвердіть їх власним підписом та підписом понятих. Пам’ятайте, якщо Ви не зробите даних дій, то потім Вам не вдасться довести особисту непричетність до цих речовин.
  • якщо ухвала слідчого судді містить в собі занадто розмиті дані про об’єкт обшуку, то слід про це заявити. Ухвала має бути законною, обґрунтованою та вмотивованою. Невиконання цих вимог тягне за собою визнання обшуку незаконним. Ухвала (ордер) має містити конкретні цілі та підстави проведення обшуку, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягають вилученню. В даному випадку працівники поліції ігнорують вимоги кримінального процесуального законодавства (КПК), тим самим порушуючи його норми. Ви маєте відмовити їм в проведенні обшуку, а у випадку ігнорування Вашої вимоги вказати це в протоколі обшуку, згодом оскарживши це у слідчого в рамках свого кримінального провадження. Також можна закликати на допомогу понятих або звернутись по телефону до чергової частини поліції – можливо, це допоможе зупинити незаконні дії з боку працівників правоохоронного органу.

Поділитись

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin
Вход


Надішліть запит
на консультацію