Адвокат з цивільних справ

Всі без винятку громадяни (фізичні особи), юридичні особи і держава є учасниками цивільно – правових відносин, у процесі яких виникає необхідність захищати свої порушені, невизнані чи оспорювані права, свободи та інтереси, які виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних та трудових правовідносин.

Досвідчений адвокат Владислав Лаєвський надає громадянам і юридичним особам кваліфіковану правничу допомогу в цивільних справах будь-якої категорії та складності, успішно захищають їх права, свободи та інтереси.

Висока кваліфікація і великий досвід адвоката дозволяють на початковому етапі співробітництва визначити ймовірний результат цивільного спору і отримати Клієнту той результат, який був спрогнозований.

Адвокат Владислав Лаєвський цінує довіру, надану Клієнтами, а тому Ви можете не сумніватися в тому, що він завжди виконує свою роботу на належному рівні.

Правнича допомога адвоката у цивільних справах охоплює:

– надання усних та письмових консультацій та роз’яснень з питань цивільного, житлового, земельного, сімейного та трудового законодавства;

– складання і подання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг;

– складання і подання клопотань про забезпечення та витребування доказів;

– представництво інтересів Клієнта в суді першої, апеляційної та касаційної інстанцій;

– складання і подання заяви про вжиття заходів до забезпечення позову (накладення арешту на майно або грошові вклади, які належать відповідачу і знаходяться в нього або в інших осіб, заборона здійснювати певні дії, встановлення обов’язку вчиняти певні дії, призупинення продажу арештованого майна, призупинення стягнення на підставі виконавчого листа та ін.);

– складання та подання заяв у справах окремого провадження (обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною, поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, надання неповнолітній повної цивільної дієздатності, визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення особи померлою, усиновлення, встановлення фактів, що мають юридичне значення , надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу, розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб; надання права на шлюб, про розірвання шлюбу за заявою подружжя, які не мають дітей, інші справи );

– складання і подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України, представництво інтересів Клієнта у Верховному Суді України;

– складання та подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, представництво інтересів Клієнта при розгляді такої заяви;

– складання і подання заяви про видачу виконавчого листа, отримання його;

– складання заяв про виправлення помилки, яка була допущена при оформленні виконавчого листа, про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого листа, про видачу дублікату виконавчого листа судового наказу, про відстрочку або розстрочку виконання рішення суду , про заміну сторони виконавчого провадження, представництво інтересів Клієнта в суді при розгляді таки заяв;

– складання і подання скарг на дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб Державної виконавчої служби, представництво інтересів Клієнта в суді при розгляді таких скарг;

– складання і подання заяви про поворот виконання судового рішення, представництво інтересів Клієнта при розгляді такої заяви;

– складання і подання заяви про скасування рішення третейського суду, представництво інтересів Клієнта в суді при розгляді такої заяви;

– інша правова допомога, передбачена законом.

 

Адвокат у цивільних справах надає правничу допомогу за такими категоріями справ:

– визнання права власності, розподіл майна;

– визнання угод недійсними (в тому числі визнання договорів купівлі-продажу,     дарування, обміну, довічного утримання, оренди, позики, лізингу недійсними);

– визнання угод дійсними, зміна або розірвання договору;

– стягнення грошових сум;

– припинення права власності на земельну ділянку;

– витребування майна з чужого незаконного володіння;

– усунення перешкод в користуванні та розпорядженні майном;

– визнання недійсним та скасування правового акта, що порушує право власності;

– захист честі і гідності, ділової репутації;

– спростування недостовірної інформації, заборона на поширення інформації, яка порушує особисті немайнові права;

– усунення небезпеки, яка загрожує життю або здоров’ю;

– усунення порушень прав на охорону здоров’я, медичну допомогу;

– встановлення сервітуту (права користування чужим нерухомим майном, у тому числі земельною ділянкою);

– припинення сервітуту, якщо він перешкоджає власнику земельної ділянки використовувати його за цільовим призначенням;

– порушення прав інтелектуальної власності, в тому числі на літературні та художні твори, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, торгові марки, комп’ютерні програми та ін;

– відшкодування шкоди, заподіяної невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань;

– відшкодування неустойки (штрафу, пені) боржником, який порушив зобов’язання;

– розірвання, припинення, визнання недійсними кредитного договору, договорів поруки, застави;

– відшкодування матеріальної та моральної шкоди;

– спори, що виникають з договорів будівельного підряду, перевезення,  зберігання, страхування, комісії;

– всі спори, пов’язані зі спадщиною, в тому числі про визнання заповіту недійсним, про продовження строку на прийняття спадщини, про відсторонення від права на спадкування, про встановлення черги на спадщину, про розділ спадщини, про встановлення факту прийняття спадщини, про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину;

– визнання особи недієздатною;

– визнання фізичної особи безвісно відсутньою  або оголошення померлою;

– усиновлення, встановлення фактів, що мають юридичне значення;

-надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку, примусова госпіталізація до протитуберкульозного закладу;

– розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;

– сімейні спори;

– житлові спори;

– трудові спори;

– земельні спори.

 

Пам’ятайте про те, що чим раніше  адвокат залучений для вирішення спору по цивільних справах, тим більше гарантій на сприятливий результат справи.

Поділитись

Поделиться в facebook
Поделиться в twitter
Поделиться в linkedin
Вход


Надішліть запит
на консультацію